Pedagogik

Förskolan är barnens värld där vi pedagoger skall fungera som verktyg och stöd i jakten på erfarenheter, förståelse om sig själv och sin omvärld.

Kattfoten är med i Grön Flagg. Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling.

Pedagogerna har som målsättning att jobba med ett tema varje läsår och det finns nio olika teman att välja mellan; Stad & Samhälle, Djur & Natur, Klimat & Energi, Hav & Vatten, Konsumtion & resurser, Skräp & Avfall, Kemikalier & Giftfri miljö, Livsstil & Hälsa och Global samverkan. Under dessa övergripande teman finns flera underteman där vi väljer utifrån barnens intresse och utveckling.

Ateljéarbete

Genom ateljéarbetet vill vi väcka barnens skaparglädje genom att fokusera på processen istället för på resultatet.

Vi skapar i flera olika material för att låta barnen bekanta sig med så många material som möjligt. Vi pratar också med barnen kring hur de tänkte när de skapade och övar på att sätta ord på varför de exempelvis valde en viss färg.

Kattfotens eget hallbibliotek

Vi vet att läs- och berättarupplevelser är avgörande för barns språkutveckling, skolgång och möjligheter längre fram i livet.

Vi har därför flera läsmiljöer på Kattfoten, där barnen kan få givande och spännande lässtunder. På dessa platser kan barnen bli lästa för eller själva sitta och upptäcka böcker.

Och kanske det bästa av allt är att Kattfoten innehar ett eget hallbibliotek! Genom den har vi fått en ökad tillgänglighet till böcker till barnen och föräldrar.

Våra upptäckargrupper

Äventyrarna. I denna grupp ingår våra äldsta barn, de barn som kommer att börja skolan efter sommaren. De träffar jämnåriga barn från ConBrio en gång i veckan för att arbeta kring olika teman tillsammans.

Att lära känna fler jämnåriga och bredda sitt kontaktnät inför kommande skolstart. Bli trygg i och våga ta plats i nya situationer och nya miljöer tillsammans med andra i gruppen. Lära känna närmiljön, uppleva staden vi bor i och upptäcka nya miljöer.

Ämnena som de övriga upptäckargrupperna jobbar med varierar från termin till termin, dessa är: Detektivgruppen, Kompisgruppen och Knattegruppen.