Om kooperativet

Föräldrakooperativet Kattfoten startades 1985 och är ett av de äldsta kooperativen i Majorna. Förskolan ligger på Gråberget, ett lugnt bostadsområde med gröna omgivningar och frisk luft.

Maten lagas på plats

På förskolan jobbar det normalt sett fyra pedagoger och en kock. Barngruppen består av cirka 18 barn i blandade åldrar. I vårt kök lagas lakto-ovo-vegetarisk mat alla dagar i veckan förutom en dag då det serveras fisk för dem som önskar. Då vi har egen kock på plats är det enkelt för dem som önskar att få specialkost. Vi försöker att handla så mycket ekologiska råvaror som möjligt och lagar mycket från grunden. Det serveras frukost, lunch och mellanmål.

Engagemang och inflytande

Ett föräldrakooperativ är en ekonomisk förening som finns för att ge familjer barnomsorg. De föräldrar som är medlemmar är samtidigt organisationens arbetsgivare och kunder. De ansvarar för verksamheten och har sina barn i förskolan.

Verksamheten bygger på föräldraengagemang och inflytande. Det många upplever som en stor fördel med att ha sitt barn på föräldrakooperativ, istället för på kommunal förskola, är att man lär känna alla inblandade på ett annat sätt. Som förälder har man också bättre insyn och inflytande i verksamheten. Ett föräldrakooperativ styrs av samma lagar och regler som övriga förskolor. Kattfoten får ekonomiskt bidrag av kommunen.

Föräldrarna på Kattfoten har fyra olika uppgifter:

  • Delta i en arbetsgrupp. Underhåll och driften av förskolan, dess lokaler och utemiljö sköts av olika arbetsgrupper.
     
  • Sköta städet. På Kattfoten delas städdagarna upp mellan föräldrarna. Vi städar varje kväll efter förskolans stängning. En lördag varje termin storstädar vi tillsammans.
     
  • Jour vid sjukdom. Om en pedagog eller vår kock blir sjuk kan en förälder behöva hoppa in i hens ställe. Ett schema finns för de dagar du kan behöva jobba i verksamheten.
     
  • Delta på möten. Första måndagen i varje månad träffas föräldrarna på plats eller online för att diskutera förskolans verksamhet och utveckling samt beslutar kring viktiga frågor.