Lokaler

På Kattfoten möts barnen och deras familjer av en välkomnande atmosfär. Miljön, både inne och ute är medvetet skapad för att främja barns kommunikation, lek, samarbete och samspel med andra, deras skapande, utforskande och lärande. En miljö som är kreativ och föränderlig, som väcker nyfikenhet, utmanar och stimulerar. Vi strävar efter att materialet ska vara tillgängligt för barnen.

På vår förskola blir det aldrig trångt! Vi förfogar över en stor lokal med många olika rum; en stor ateljé där vi kan skapa i olika material och vi har en stor soffa där vi kan samlas, läsa böcker eller bara mysa. Vid borden skapar vi bland annat med lera och målar och vi har även staffli där alla kan vara konstnärer. Utöver det har vi två matrum, ett fantasirum, rörelserum, ljusrum, mys- och vilorum, café-rum, m.m. Dessa innehållet i dessa rum förändras kontinuerligt utefter barnens intresse/behov eller vad vi pedagoger vill erbjuda barngruppen.