Pedagogiken

(English below) Förskolan är barnens värld. Där vi pedagoger skall fungera som verktyg och stöd i jakten på erfarenheter, förståelse om sig själv och sin omvärld.

Pedagogy

Preschool is the child’s world! Our educators see themselves as tools towards our children’s pursuit of experience, and supporters of their growing understanding of themselves and their environment.