Personalen

På Kattfoten arbetar två förskolelärare och två barnskötare på heltid, samt en kokerska. Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten.