Personalen

(English below) På Kattfoten arbetar två förskolelärare och två barnskötare på heltid, samt en kokerska. Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten.

 

Staff

Two preschool teachers, two daycare workers and our chef work full-time at Kattfoten Daycare. There is also one part-time assistant. The staff are responsible for the education plan and activities.