Om kooperativet

Föräldrakooperativet Kattfoten startades 1985 och är ett av de äldsta kooperativen i Majorna. Förskolan ligger på Gråberget, ett lugnt bostadsområde med gröna omgivningar och frisk luft.

På förskolan jobbar det fyra pedagoger och en kock. I dagsläget går det 18 barn på Kattfoten i blandade åldrar. I vårt kök lagas mat som är laktovegetarisk men med två fiskdagar i veckan. Vi försöker att handla så mycket ekologisk mat som vi kan. Det serveras frukost, lunch och mellanmål.

Kattfoten är sedan många år en förskola som arbetar mycket med skapande verksamhet. Vi arbetar utifrån vår likabehandlingsplan som vi gärna pratar mer om.

Förskolan är certifierad i grön flagg, vilket är en utmärkelse för skolor och förskolor som vill arbeta för en hållbar utveckling. Detta innebär bland annat att pedagogerna utefter redan satta kriterier skapar kommande termins teman som barnen ska få lära sig mer om. Förskolan är också giftfri det vill säga vi städar endast med vatten och mirakeltrasor.

Ett föräldrakooperativ är en ekonomisk förening som finns för att ge familjer barnomsorg. De föräldrar som är medlemmar är samtidigt organisationens arbetsgivare och kunder. De ansvarar för verksamheten och har sina barn i förskolan.

Verksamheten bygger på föräldraengagemang och inflytande. Det många upplever som en stor fördel med att ha sitt barn på föräldrakooperativ, istället för på kommunal förskola, är att man lär känna alla inblandade på ett annat sätt. Som förälder har man också bättre insyn och inflytande i verksamheten. Ett föräldrakooperativ styrs av samma lagar och regler som övriga förskolor. Kattfoten får ekonomiskt bidrag av kommunen.

Föräldrarna på Kattfoten har fyra olika uppgifter:

  • Delta i en arbetsgrupp. Underhåll och driften av förskolan, dess lokaler och utemiljö sköts av olika arbetsgrupper.
     
  • Sköter städet. På Kattfoten delas städdagarna upp mellan föräldrarna. Vi städar varje kväll efter förskolans stängning. En lördag varje termin storstädar vi tillsammans.
     
  • Jour vid sjukdom. Om en pedagog eller vår kock blir sjuk kan en förälder behöva hoppa in i hens ställe. Ett schema finns för de dagar du kan behöva jobba i verksamheten.
     
  • Delta på möten. Första måndagen i varje månad träffas föräldrarna för att diskutera förskolans verksamhet och utveckling samt beslutar kring viktiga frågor.